Om oss

Kenergy AS er et lite ingeniørfirma med stort kundefokus. Vi har mer enn 20 års erfaring fra energi og prosessanlegg. Vi tilbyr ingeniørtjenester og utstyr for alle typer brennere, både for kjel- og prosess anlegg. Vi har et bredt utvalg av reservedeler og fører flere kjente produkter. Med bred kompetanse og praktisk erfaring kan Kenergy AS løse utfordringer i forbindelse med brennere, kjelanlegg, damp og varmevekslere. Vi har kunnskap til å levere optimale løsninger for hvert enkelt behov, og representerer ledende leverandører innenfor området.

Engineering

Kenergy AS utfører ingeniør tjenester og rådgivning i forbindelse med forbrenningsteknisk utstyr for kjeler og prosess. Kenergy AS utfører beregninger, konstruksjon, prosjektledelse, igangkjøring og dokumentasjon. Alle våre ingeniører har erfaring med produksjon og montasje, og allsidig kompetanse og erfaring med prosjektledelse, som innebærer planlegging, innkjøp og oppfølging av forskjellige prosjekter. Vi har alltid fokus på framdriften, og ingeniørene er vant med å utføre raske beslutninger og modifikasjoner. Dokumentasjon er en viktig del av vårt arbeid, siden vi leverer så mye utstyr som blir satt under høyt trykk og høye temperaturer. Alle våre ingeniører har omfattende erfaring med dokumentasjon, og den blir som oftest satt sammen og levert av prosjektleder selv.

Energivurdering

Kenergy AS utfører energivurdering av eksiterende kjel / brenner installasjon. Vi benytter et avansert beregningsverktøy hvor eksisterende forbrenningsdata sammenlignes med nyere brenner teknologi og bruk av fullmodulerende brenner. Vi vurderer anleggets sikkerhet, tilstand og effektivitet, og utfører målinger av røykgass som benyttes til beregning av potensiell besparelse. Det utarbeides en enkel og forståelig rapport om anleggets tilstand, samt forslag til forbedring og antatt besparelse. Ta kontakt dersom du ønsker å vite mye dere kan spare i driftskostnader. Under et konkret eksempel på en beregning gjort for en kunde. Antatt besparelse var ca 6,5%. Virkelig besparelse ble 11,3%.

Kjel og brennerstyring

Kenergy AS har lang erfaring med utvikling av sikkerhet og styresystemer for kjeler og brennere. Vi designer og leverer alt fra de enkleste systemer til mer avanserte kjelstyringer for kjeler med flere brennere. Det tilbys helautomatiske systemer som tilpasses kundens ønsker til drift, 24 eller 84 timer. Vi leverer systemer basert på for eksempel Autoflame, Durag og andre anerkjente produsenter sine produkter. For større anlegg benytter vi PLS styring basert på produkter fra for eksempel Beijer og Mitsubishi evt andre merker.

Brennere

Kenergy AS leverer olje og gass brennere til alle typer kjeler og prosess anlegg. Vi tilbyr brennere fra anerkjente merker som for eksempel Limpsfield, Hamworthy, Eclipse, Krohm Schroeder og Hegwein. For at kunden skal få et anlegg med god driftsøkonomi er det viktig at brenner ytelsen tilpasses energibehovet og ikke nødvendigvis kjelens eller prosessens maks ytelse.Det bør velges en brenner med stort reguleringsområdet slik at man unngår at brenner starter og stopper ofte ved lav belastning på anlegget. Det er også viktig at man velger en brenner som kan klare optimal forbrenning ved lavt luftoverskudd i hele lastområdet. Kenergy AS dimensjonerer brenner ytelse og brensel system for optimal ytelse.

autoflame

Kenergy AS er Teknologi senter i Norge for Autoflame sine produkter. Fra Autoflame kan vi tilby komplette kjel og brenner kontroll systemer for fullmodulerende brennere. Ved å bruke servomotorer med høy nøyaktighet og repeter barhet har vi en nøyaktig kontroll av luft / brensel forholdet over hele lastområdet. Stor nøyaktighet kombinert med Autoflame sin patenterte 3 parameter trim av forbrenningsprosessen oppnår vi en optimal forbrenning som resulterer i lave driftskostnader i form av redusert forbruk av brensel. Både MK8 og miniMK8 kontrolleren har innebygd en PID regulator for regulering av kjeltrykk/temperatur. Systemet stopper og starter brenner ved behov. For optimalisering av forbrenningsprosessen kan man benytte en røykgass analysator som muliggjør en 3 parameter trim av brenner. Da analyseres både O2, CO og CO2.

complete boiler management

MK8 – brenner og kjelkontroll

  • Skjerm størrelse 12.1″
  • Kapasitiv flerberøringsskjerm
  • Micro prosessor styring av servomotorer for brensel / luft -forhold
  • Styring 2 Frekvens omformere
  • Trending

mini mk8

Mini MK8 brenner styring

  • Micro prosessor styring av servomotorer for brensel / luft -forhold
  • 2 brenner kurver
  • Styring av 3 servomotorer
  • Styring av 1 frekvens omformer
  • Selvsjekkende flammevakt for IR/UV

ega-1

EGA – Røykgass analysator

Fra Autoflame kan vi tilby EGA, en røykgass analysator som leveres i flere versjoner. Alle EGA’r kan benyttes sammen med Autoflame sine MK kontrollere til O2 regulering. Autoflame har utviklet en tre parameter trim hvor de benytter både O2, CO2 og CO verdier til trimming av forbrenningsprosessen.

l1

Kenergy AS er norsk representant for Limpsfield. Limpsfield leverer olje og gassbrennere til alle typer kjeler. Vi kan tilby både monoblock og duoblokk brennere. Alle brennere fra Limpsfield er modulerende og er designet med tanke på høy ytelse, stort reguleringsområde og lave utslipp av miljøgasser som NOX. Limpsfield sine brennere er Lav NOX brennere. Standard brennere leveres uten røykgass resirkulering. Dersom kunden ønsker ytterligere reduksjon av NOX utslipp kan de leveres med tvungen eller naturlig resirkulering av røykgass. Røykgassmengde kontrolleres ved bruk av servomotor. Alle Limpsfield brennere er designet for å operere med et minimalt av luftoverskudd. Bruk av mindre luftoverskudd gir bedre driftsøkonomi for bruker og reduserer utslipp av miljøgasser som NOX, CO2 og CO. Limpsfield leverer alle typer gass og oljebrennere. For olje kan vi tilby trykkforstøvning eller luft/damp forstøvning.

l4

Limpsfield LP serie

LP brenner er av monoblokk design og kan leveres fra 220kW til 2930kW. LP serien kan benyttes på varmtvann kjeler eller industrielle damp kjeler. Alle brennerne er tilgjengelig som singel eller kombibrenner (gass og olje).

l5

Limpsfield LC serie

Limpsfield LC brenner serien er høy effektive duoblock brennere som leveres fra 0.9MW til 31MW. Alle Limpsfield brennere gi høy turndowns typisk mellom 4: 1 og 10: 1. Limpsfield LC brennere tilpasses kundens krav til innfyrt

d1

Kenergy er stolt av å kunne representere Durag group sine produkter i Norge. Fra Durag Group kan vi tilby kjente produkter som Durag sine Flammevakter og elektriske tennere, Hegwein tennbrennere og Smitsvonk pilot brennere.

d2

DURAG – Flammevakter

Durag er en av verdens ledende produsenter av flammevakter og kan tilby flammevakter som løser de fleste utfordringer. Fra Durag kan vi tilby flammevakter for alle typer forbrenningsprosesser med en eller flere brennere. Noen produkter fra Durag, for mer info se: http://www.durag.com

Tennere og pilotbrennere

Fra Durag Group kan vi tilby de fleste typer elektriske tennere og gass / oljefyrte pilotbrennere. Vi leverer også tennere for EX soner. Fra Durag kan vi tilby elektriske tennere for de fleste aplikasjoner. Ta kontakt for mer info.

t2

http://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/

s1

Fra Smitsvonk kan vi tilby pilotbrennere for fakkel systemer. Smitsvonk har over mange år utviklet flere typer pilotbrennere for fakkeltening. Ta kontakt for mer info

s2

http://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/flare-ignition-systems-en/

h1

Fra Hegwein kan vi tilby olje og Gass fyrte pilotbrennere for de fleste behov. Pilot brenner kan også leveres for installasjon i EX soner.

h2

http://www.durag.com/products-en/ignition-combustion-en/gas-fired-igniters-en/

Kontakt oss

 

Kenergy AS
Bakkeveien 14
1642 Saltnes
Norge

Kontakt person
Knut Erik Grønli
keg@kenergy.no
Tlf. +4795181757